PNRAS

In cadrul Programului Național de Reducere a Abandonului Școlar,  echipa de management a proiectului a achiziționat o tabla inteligenta în scopul dotării unui CDI tehnologizat.  Cadrele didactice vor avea ocazia să ofere elevilor de gimnaziu lecții și activități interactive, atrăgătoare care să-i ajute pe viitor pe absolvenți să dobândească competențe digitale,și nu numai.
Scopul proiectului este de a face din procesul instructiv-educativ un program ofertant pentru toți elevii,în special pentru aceia care provin din medii defavorizate.