Proiect eTwinning

REVISTA  ON- LINE  A ȘCOLII

,,INCLUZIUNE  SI MULTICULTURALITATE PRIN  DIGITALIZARE ȘI COMUNICARE,,

 

 

Scopul proiectului eTwinning este acela de a interacționa și colabora elevii Școlii Gimnaziale Șura Mică prin intermediul platformei eTwinning cu alți colegi din Portugalia de la Agrupamento Escolas Centro Coimbra, să participe la activități educative  creative prin folosirea tehnologiei, realizând prin munca în echipă fundamentele incluziunii și  multiculturalitații.Acest proiect eTwinning își propune  activități integrate, interdisciplinare, cooperare între profesorii care predau disciplinele respective.

Obiectivele proiectului sunt: dezvoltarea competenței lingvistice – comunicarea  în limba engleză, cu elevi  din Europa și legarea de noi prietenii și a dialogul intercultural; dezvoltarea spiritului de echipă; responsabilizarea elevilor în  luarea deciziior; utilizarea TIC și a resurselor digitale care reprezintă  instrumente atractive pentru elevi,  și care aduc diversitate în actul educațional; dezvoltarea gândirii critice și creative a  elevilor; încurajuarea încluziunii sociale și prevenirea discriminării și a abandonului scolar; redactarea prin colaborare, a unor articole de revistă abordând  tematica titlului revistei; elevii să învețe să publice articole online;

Activități: Fiecare echipă va publica articole în revista on line despre tematica din titlu.

Profesori coordonatori: Claudia Mery Simtion, Angela Cohelo, Bujor Raica Alexandra Maria, Rau Nitescu Elena Cristina, Ștefania Bogdan.
Proiectul este follow up, în curs de derulare.