Istoric

Istoricul Şcolii cu clasele I-VIII Şura Mică

Despre Comuna Șura Mică

Primele descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Șura-Mică datează din perioada neolitică. Săpăturile arheologice au scos la iveală urme de viață materială: resturi de vase, schelete si frânturi de arme.

Acest pământ a fost locuit în continuare, în epoca bronzului, fierului si în epoca daco-romană.

Prima atestare documentară a localității datează din anul 1323 și apare într-un evangheliar întocmit de protopopul Johanes, păstrat în prezent în biblioteca muzeului Brukenthal.

Școala Generală din Șura Mică

Primele informații referitoare la atestarea documentară a școlii datează din anul 1526, iar școala confesională de pe lânga parohia săsească datează din anul 1672, fiind amintit primul dascăl, despre care se spune că a botezat un copil. În acea perioadă, populația școlară era predominant săsească.

Cele mai vechi urme ale localului de școală s-au găsit pe terenul unde astăzi se află cimitirul evanghelic, local urmat de un altul, construit în fața bisericii, “în fruntea comunei”(după cum scrie un dascăl din acel timp), pentru a fi văzut de locuitori, care, privind clădirea, să-și amintească de faptul că sunt datori să-și trimită copiii la școală. În anul 1899 a fost construită actuala clădire.  În acea perioadă, meseria de a învata copiii era considerată ca oricare altă meserie, iar învatatorul se numea maistru de școală(Schul Meister).

Primele documente despre școala în limba română datează din anul 1804, odată cu înființarea parohiei Șura-Mică.

Învățătorii din acele timpuri erau și cântăreți la biserică, primul învățător și cantor fiind Toma Stănilă, urmat apoi de Ioan Dănilă “Dascălul”, care ținea cursurile în casa proprie cu numărul 236 (casă din lemn). Începând cu anul 1880, cursurile se țineau în casa parohială, ridicată lângă biserică, prevazută cu două încăperi, una servind drept sală de clasa, iar cealaltă ca locuință pentru învățător.

Primul local cu destinație pentru școala în limba română a fost construit în anul 1902, în conformitate cu planul propus de Ministerul Unguresc.

Actualul local al școlii a fost construit în anul 1936, din inițiativa și prin strădania învățătorului-director Ioan Munteanu.

Amintim, în continuare învățătorii și profesorii care au ocupat funcția de director al Școlii Generale Șura Mică:

  • Tănase Ioan
  • Stoica Isaia
  • Bucur Nicolae
  • Dobânda Anatolie
  • Pelger Hans
  • Rausch Mihai (sectia germana)
  • Sasu Dumitru
  • Presecan Nicolae
  • Sanislau Tiberiu
  • Pelger Helmut
  • Ciolan Ilie
  • Ionescu Elena
  • Vulc Gabriela
  • Răulea Elisabeta
  • în prezent, Savu Alexandra